BEDİİYAT

Author :  

Year-Number: 2021-21
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Türk sosyoloji tarihinde önemli bir yeri olan Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, akademik hayatı boyunca oldukça üretken bir düşünür olmuştur. Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, toplumun sorunlarını gerek gazetelerde gerekse bilimsel eserlerde tahlil etmiştir. Birçok farklı alanda çalışması olan Fındıkoğlu’nun ilk eseri ise 1927 yılında kaleme aldığı liseler için hazırlanmış olan Bediiyat’tır.

Keywords

Abstract

Having an important place in the history of Turkish sociology, Ord. prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu has been a very productive thinker throughout his academic life. Ord. prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu analyzed the problems of society both in newspapers and in scientific works. The first work of Fındıkoğlu, who has worked in many different fields, is Bediiyat, which was prepared for high schools in 1927.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics