SINIRDAKİ YAŞAMLAR: KEMAL TAHİR ANLATILARINDA KÜLTÜRÜN KONUMLANIŞI

Author :  

Year-Number: 2023-25
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-11 21:42:09.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 137-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kemal Tahir, tüm hayatı boyunca milli/ orijinal Marksist temel dünya görüşüne sadık kalmayı ve bu minvalde eserler yazmayı tercih etmiştir. Tüm hayatı boyunca sadece kalemiyle yazı yazarak ya da çeşitli gazetelerde editörlük yaparak geçimini sağlayan/ çirkefliğe direnen insandır. Kültürün konumlanışı konusunda Kemal Tahir-Baykan Sezer düşüncesi ve yönteminden olabildiğince yararlanmakta fayda vardır. Genel olarak Türk sosyolojisinin ana sorunları kültürel düzeyde Batı-Doğu çatışmasında kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin kendine has özellikleri olan toplumsal bir ruhu ve hafızası vardır. Türkiye’nin geçmişten gelen kronikleşmiş tüm sorunları sadece onun kültürel saha da yaptığı çalışmaların ayak izinden gidilerek rahatlıkla çözümlenebilir.

 

Keywords

Abstract

All his life, Kemal Tahir preferred to remain loyal to the national/original Marxist basic worldview and to write works in this manner. He is a person who makes a living by writing only with his pen or as an editor for various newspapers / resists ugliness all his life. It is useful to make use of Kemal Tahir-Baykan Sezer's thought and method as much as possible on the positioning of culture. In general, the main problems of Turkish sociology stem from the West-East conflict at the cultural level. Turkey has a unique social spirit and memory. All of Turkey's chronic problems from the past can be solved easily only by following the footsteps of his work in the cultural field.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics