ŞARKİYATÇILIK ÜZERİNE...

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 00:44:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Doğu ve Batı tarihin ilk günlerinden, Yunanın tarih sahnesine çıkmasından bu yana karşılıklı ilişki içinde bulunmuşlar, ayrıca bu ilişki içinde birbirilerinden farklılaşmışlar, kimliklerini kazanmışlardır. Başka değişle Doğu ve Batı arasında bu ilişki her iki taraf için de yaşamsal bir anlam ve önem taşımıştır. Karşılıklı ilişkinin yaşamsal bir önem taşıması nedeniyle bu ilişkiyi denetim altına almak her iki tarafın başlıca tasasını ve amacını oluşturmuştur. Bugün Batı’nın çeşitli alanlarda (tüm alanlarda demiyoruz) belli bir üstünlüğü söz konusudur. Buna karşılık Batı’nın kendisi doğrudan doğruya Doğu’yu ilgilendirmemiştir. Batı bir başına herhangi önemli bir özelliğini kazanmamış, Doğu ile olan ilişkilerine göre biçim değiştirmek durumunda kalmıştır. Bu da kendi başına bir Batı bilgisini büyük ölçüde olanaksız kılmaktadır.  Batı, Doğu’yu anlamak, açıklamak ve bu yolla toplumlar arası ilişkileri Doğu’da kuracağı egemenlik aracılığıyla denetim altına almak zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bunu gerçekleştirebilmek için Doğu bilgisine gereksinim duymaktadır. Doğu ile ilgili çalışmalar öncelikle Batı için hazırlanmıştır.  

Keywords

Abstract

East and the West have been in mutual interaction since the earliest days of history, from the emergence of Greece onto the historical stage. Through this interaction, they have differentiated from each other and formed their distinct identities. In other words, the relationship between the East and the West has held vital significance and meaning for both sides. Due to the critical importance of this mutual relationship, controlling it has been a primary concern and objective for both parties. Today, the West holds a certain superiority in various fields (though not in all). In contrast, the West itself has not been a direct concern for the East. The West has not gained any significant characteristics on its own but has had to transform according to its relations with the East. This makes a comprehensive understanding of Western knowledge largely unattainable on its own. The West is compelled to understand and explain the East, and through this understanding, to control intersocietal relations via its dominance over the East. To achieve this, the West requires knowledge about the East. Studies concerning the East have primarily been prepared for the benefit of the West.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics