TÜRK ROMANI VE DÜŞÜNCESİNİN ORYANTALİZM VE GARBİYATÇILIĞI İÇSELLEŞTİRME BİÇİMİNDEN KOPMASININ ÖNEMİ: KEMAL TAHİR VE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:51:56.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Batı’nın Doğu toplumlarına bakışı (oryantalizm) romancılarımızda ve toplum düşüncesinde içselleşmiştir. Türk romanında Doğu ile Batı uygarlıklarının farklılığı görüşü Batıcılaşma çabası nedeniyle Batı üstünlüğü temelindedir. Kemal Tahir Batı’nın üstünlüğü ve Doğu toplumlarının durgunluğu görüşüne (oryantalizme) karşı çıkarken, Doğu ve Batı toplumlarının farklılığını da mutlaklaştırmayarak yeni bir dünya düzeninin (sosyalizmin) savunucusu olmuştur. Kemal Tahir bu saptamadan yola çıkarak Batı’ya üstünlük vererek Doğu toplumlarını ve Türkiye’yi farklılaştıran, bu farklılığı mutlaklaştıran bakış açısına karşı çıkmıştır. Bu anlamda Kemal Tahir, Doğu toplumlarının ve evrenselliğin sözcülüğünü yapan bir Doğu devrimcisidir.

Keywords

Abstract

The Western view of Eastern societies (orientalism) has become internalized in our novelists and societal thinking. In Turkish literature, the perception of the differences between Eastern and Western civilizations is primarily based on efforts towards Westernization and the superiority of the West. Kemal Tahir opposed the view of Western superiority and the stagnation of Eastern societies (orientalism), while also advocating for a new world order (socialism) without absolutizing the differences between Eastern and Western societies. Starting from this observation, Kemal Tahir rejected the perspective that attributes superiority to the West, which differentiates Eastern societies and Turkey and absolutizes this differentiation. In this sense, Kemal Tahir emerges as an advocate for Eastern societies and universality, embodying an Eastern revolutionary.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics