GARBİYATÇI METAFORLAR BAĞLAMINDA “CEVDET BEY VE OĞULLARI’NDA” DOĞU-BATI TASAVVURU

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 02:17:13.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmada, ilk olarak Cevdet Bey ve Oğulları romanı hakkında, özellikle de romanın Pamuk’un diğer romanları içerisindeki konumu hakkında bir tartışma yürütülmüştür. Söz konusu tartışmada, Cevdet Bey ve Oğulları’nın ve diğer romanlarının baskı sayıları, Pamuk’un son iki yayıncısı merkeze alınarak karşılaştırılmıştır. Sonrasında ise Cevdet Bey ve Oğulları’nda “karanlık ve ışık”, “Venedik manzarası”, “alaturka tuvalet ve alafranga tuvalet” üzerinden romandaki Doğu-Batı tasavvuruna odaklanılmıştır. Çalışma kapsamında bu kavram ve nesneler birer metafor olarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, karakterlerin Doğu ve Batı tasavvurları hakkında söz konusu metaforların nasıl bir anlama sahip olduğuna odaklanılmıştır. Özellikle alaturka tuvalet ve alafranga tuvalet örneklerinden, kimi karakterlerin net bir biçimde Batı’yı Doğu karşısında üstün gördükleri tespit edilmiştir. Benzer bir biçimde “Venedik manzarası” gibi metaforlar üzerinden de karakterlerin yönlerini Doğu’dan ziyade Batı’ya döndüklerine ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, an initial discussion is conducted on the novel Cevdet Bey and His Sons, specifically regarding its position among Pamuk's other novels. In this discussion, the print runs of Cevdet Bey and His Sons and his other novels are compared, focusing on Pamuk’s last two publishers. Subsequently, the study focuses on the East-West perception in the novel through the metaphors of “darkness and light”, “Venetian landscape”, and “alaturka (traditional Turkish) toilet and alafranga (Western-style) toilet”. Within the scope of this study, these concepts and objects are evaluated and analyzed as metaphors. In this context, the study examines how these metaphors relate to the characters’ perceptions of the East and the West. Particularly through the examples of alaturka and alafranga toilets, it is identified that some characters clearly perceive the West as superior to the East. Similarly, metaphors such as “Venetian landscape” reveal that the characters orient themselves more towards the West rather than the East.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics