Sosyologca-25: KEMAL TAHİR’İN 50. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA: Cumhuriyet'in 100. Yılı

Cover photo |

Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Kemal Tahir ve Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yıldönümü

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Kemal Tahir ve Toplumsal/Tarihi Çözülme

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları: Kemal Tahir ve Modernleşme/Batıcılaşma Eleştirisi

Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji: Kemal Tahir ve Batı Sosyalizmi / Marksizmi