BEDİİYAṪ,
-Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]

ANARŞİZṀ,
ANARCHISM
-Peter Kropotkin(Çev. Ufuk Özcan)